Какво е счетоводство

В исторически план счетоводството е хилядолетна наука. То се е развивало и доказало като необходимо средство за възхода на дадена държава. През вековете то се е усъвършенствало постоянно с развитието на икономическата и стопанската дейност.

В наши дни счетоводството е неизменна част от успеха на даден бизнес. По същността си то е средство за предоставяне на отчетна финансова и икономическа информация на дадено предприятие (фирма, дружество, стопанство). Счетоводството позволява да се контролира, анализира и използва финансовия и икономически резултат на даден бизнес за неговия възход. Чрез „езика на бизнеса“ се избягват негативните последици за бизнеса свързани с финансовия, икономическия и държавния контрол.