Нашата мисия е да предоставим възможност на бизнеса в България да получи професионални и компетентни решения на достъпни цени.

Цените подлежат на договаряне, но това, което бива договорено е окончателно, ние от ДС АКАУНТИНГ ЕООД не утежняваме бюджета Ви с допълнителни и най-вече непредвидени такси свързани със счетоводното обслужване.

Счетоводно обслужване


ДокументооборотРегистрирани по ЗДДСБез регистрация по ЗДДС
до 25 документа80 лв.40 лв.
от 25 документа
до 50 документа
150 лв.80 лв.
от 50 документа
до 100 документа
300 лв. 160 лв.
от 100 документа
до 200 документа
450 лв.240 лв.
от 200 документа
до 300 документа
600 лв. 360 лв.
над 300 документаПо договарянеПо договаряне
Документът представлява всяка една счетоводна операция, която бива осчетоводена. Пример: покупна фактура, разплащане по фактура, банкова такса, плащане на осигурителни вноски, наеми и други.

Други услуги свързани със счетоводното обслужване


Труд, работна заплата и личен състав Цената за месечно обслужване на персонала е 20лв. на човек.
Административни услуги БЕЗПЛАТНО за клиенти със сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване
Консултации БЕЗПЛАТНО за клиенти със сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване

Еднократни услуги


Еднократно осчетоводяване и годишно приключване, както и подаване на годишна данъчна декларация за клиенти без сключен договорСпоред документооборота. По цени за дружества без регистрация по ЗДДС
Еднократно изготвяне и подаване на декларация за физически лица 50 лв. на декларация
Консултации30 лв./час
Административни услуги 25 лв./час

Цените са в български лева без ДДС.

Плащанията се осъществяват само и единствено чрез банков превод.

Банкова сметка:

IBAN: BG57RZBB91551009535664

Банка: Райфаизен Банк

Банков код: BGSFRZBB