Консултантски услуги


  • Консултации, свързани правилния избор на правна форма при учредяване на дружество
  • Консултации, свързани с започването на бизнес
  • Консултации за данъчните ефекти от едно или друго управленско решение и др.
  • Консултации, свързани с оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци и легални начини за намаляването им
  • Консултации относно счетоводното и данъчното законодателство и др.

БЕЗПЛАТНО за клиенти със сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване!