Как работим


Физически обслужваме обл. Пловдив и обл. Пазарджик. На всички наши клиенти, намиращи се в тези две области, предлагаме БЕЗПЛАТНО вземане на документи от адрес на клиента. Работното ни време е от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Работим и дистанционно – по електронен път и/или чрез куриери. Документите биват изпращани чрез куриер за наша сметка. По този начин услугите ни могат да обхванат цялата страна.

Плащания


Плащанията се осъществяват само и единствено чрез банков превод.

Банкова сметка:

IBAN: BG57RZBB91551009535664

Банка: Райфаизен Банк

Банков код: BGSFRZBB

Програма „Приятел“


Всеки клиент подписал договор за абонаментно счетоводно обслужване с ДС АКАУНТИНГ ЕООД  може да покани свой приятел да сключи договор с счетоводна компания ДС АКАУНТИНГ ЕООД. Канещият, получава еднократна отстъпка от 20% от месечният му абонамент, като може да покани неограничен брой нови клиенти.

Какво получавате


Тази отстъпка се получава от настоящият клиент. Отстъпката е еднократна за всеки нов клиент сключил договор за абонаментно счетоводно обслужване и е в размер на 20% от месечния абонамент на настоящият клиент.

Условия


Отстъпката за канещия се начислява само и единствено при изпълнение и на двете условия – наличие на сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с новодошлия клиент и платена от негова страна първа такса за месечно обслужване.

Отстъпката се начислява във фактурите на настоящия клиент, издадени в месеца, последващ този, през който поканеният е сключил нов договор абонаментно счетоводно обслужване с ДС АКАУНТИНГ ЕООД.

Сумата по отстъпки на канещия може да надвишава размера на една месечна абонаментна такса. Ако в един месец се застъпят повече от една покана или ако в даден месец отстъпка не може да бъде начислена, отстъпката/-ите се начислява/-т последователно през следващите месеци до изчерпването им.